Natura Interior

La nostra natura interior es reflecteix en com sentim, com ens relacionem, com enfoquem els reptes del dia a dia, en definitiva, en com vivim. En ella està la raó i l’origen de tot el que ens succeeix i fins i tot de com ho percebem i com ho entenem.
És necessari conèixer-nos prou per a entendre el perquè dels nostres conflictes o els nostres estats d’ànim, l’origen de la nostra presa de decisions o el nostre estat de salut. Partint d’aquest coneixement, la gestió de qualsevol aspecte de la vida flueix de manera natural amb qui som.
És habitual identificar en l’exterior la causa dels nostres problemes; l’àmbit laboral, les relacions personals, el context social, etc., però sent tots aquests aspectes rellevants, és el nostre interior el que determina el nostre equilibri, benestar i rumb en la vida.

Natura Interior és el projecte de desenvolupament personal que dóna origen a asTara, mitjançant el qual els participants adquiriran coneixements i eines per a viure d’una forma conscient, saludable i respectuosa amb si mateixa i amb l’entorn.

el hombre y su naturaleza interior

Metodologia

Aquesta línia de treball integra totes les disciplines i tècniques que posem a disposició a través del conjunt de les nostres activitats, tenint en compte els aspectes mentals, emocionals, físics i nutricionals:

Mindfulness i Meditació
Consciència Corporal
Nutrició Saludable i Conscient
Coaching Estratègic i Terapia Forestal

Mitjançant el desenvolupament de les capacitats d’atenció plena, la gestió d’emocions, la consciència corporal i un model nutricional saludable, el projecte permet aconseguir una connexió interior que estableix les bases per a la plena autonomia i la presa de responsabilitat sobre la nostra pròpia vida.

La Teràpia Forestal aportarà només la connexió amb l’entorn natural sinó la millora de l’autoconeixement i la presa de consciència d’un@ mateixa@ com a part d’un sistema. Les pràctiques en aquest àmbit permetran l’augment de les capacitats cognoscitives, la intuïció i la creativitat dels participants, partint dels principis de la ecopsicologia i la psicologia ambiental.
Complementàriament s’aplicaran tècniques de coaching estratègic amb l’objectiu de facilitar la identificació d’aspectes limitants per a la presa conscient de decisions, així com la definició d’objectius a desenvolupar en línia amb els valors propis.

Tria només una mestra; la natura

Sessions y format

Natura Interior es desenvolupa mitjançant cursos que es poden dur a terme de manera independent (en format taller o curs de cap de setmana) o com a part d’un programa més ampli.


Programa Integral 

Consta de 4 cursos de 6 hores de durada (24h): Nivell Inicial I i II, Nivell Avançat I i II.

El programa complet suposa treballar els diferents àmbits de manera progressiva, adquirint coneixements i pràctiques fins a l’adquisició d’un nivell que permeti la plena autonomia i la seva integració a la vida ordinària.

Cursos per separat

Cadascun dels 4 cursos del programa és complet de manera individual i es pot dur a terme de manera independent.

El format dels cursos és de caràcter presencial, en sessions d’1 o 2 dies de durada (modalitat de cap de setmana/retiro, equiparable als dos cursos d’un mateix nivell).

En funció del número i nivell dels participants i el context social, alguns aspectes podran treballar-se en format online.

Beneficis del Programa

Naturaleza Interior
  • Permet gestionar les emocions des de l’observació i la calma.
  • Millora la capacitat de concentració
  • Facilita una resposta conscient i efectiva als reptes del dia a dia
  • Millora de la resiliència, l’empatia i la comunicació en les relacions.
  • Augmenta el teu autoconeixement i nivell de consciència
  • Augmenta la capacitat de connexió amb un@ mateix@ i la natura
  • Redueix els nivells d’estrès i ansietat
  • Millora la salut i la sensació de benestar
  • Proporciona un model nutricional saludable i sostenible
  • Instrueix sobre les propietats nutritives i energètiques dels aliments

Informació Pràctica

Seguim de prop la situació originada per la pandèmia de COVID-19, i estem al dia de totes les limitacions i restriccions legals vigents. L’activitat podrà sofrir modificacions (composició dels grups, lloc d’activitat, etc..) o cancel·lacions en cas de noves limitacions.

En totes les nostres activitats busquem mantenir les màximes condicions de seguretat per a salvaguardar la salut de tots.

Reserva una plaça o sol·licita més informació

Digues-nos l'activitat que vulguis reservar, indicant ladata triada o explica'ns el motiu de la teva consulta