A asTara promovem el benestar integral de la persona, fomentant un model de vida conscient i saludable.

Partint d’una visió holística, facilitem la millora de la salut emocional, física i nutricional, l’autoconeixement i el desenvolupament personal i la re-connexió amb la natura.

El projecte es basa en el mètode i la saviesa d’importants corrents de desenvolupament humà, tant orientals com occidentals, tot comptant amb els seus principis filosòfics i científics, així com amb la interrelació d’aquests amb la natura i el seu poder curatiu.

Proposem un enfocament de treball experiencial que incorpora les diferents tècniques i ensenyaments de manera pràctica i adaptada a les necessitats i coneixements individuals, fomentant la plena autonomia i la responsabilitat.

Confia cegament en tu, no en qui creus que hauries de ser, sinó en el/la que realment ets

Maezumi Roshi

METODOLOGIA

La nostra proposta de treball


NOSALTRES

Qui forma part del projecte